IV Travessant el Blau Platja de Puçol


 • Categorias
    Promesa Masc (01/01/1995 - 31/12/2009)
    Promesa Fem (01/01/1995 - 31/12/2009)
    Máster A Masc (01/01/1985 - 31/12/1994)
    Máster A Fem (01/01/1985 - 31/12/1994)
    Máster B Masc (01/01/1975 - 31/12/1984)
    Máster B Fem (01/01/1975 - 31/12/1984)
    Máster C Masc (01/01/1965 - 31/12/1974)
    Máster C Fem (01/01/1965 - 31/12/1974)
    Máster D Masc (01/01/1915 - 31/12/1964)
    Máster D Fem (01/01/1915 - 31/12/1964)